43.kon
44.fukamidori
45.kuriume
46.kasshoku
47.hatoba
48.kuri